انواع رفرنس نویسی
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٩ : توسط : نادررشیدی

انواع رفرنس نویسی در مقالات  را اینجا در یافت نمایید.


 
زندانی بدون دیوار
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٩ : توسط : نادررشیدی

ارزش چندبار خواندن و تعمق بیشتر را دارد

بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرارمیداد:

حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین المللی برخوردار بود. این زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود. آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. در آن از هیچیک از تکنیکهای متداول شکنجه استفاده نمیشد، اما...


اما بیشترین آمار مرگ زندانیان
در این اردوگاه گزارش شده بود.

زندانیان به مرگ طبیعی میمردند.

با این که حتی امکانات فرار وجود داشت
اما زندانیان فرار نمیکردند.

بسیاری از آنها شب میخوابیدند و صبح دیگر بیدار نمیشدند.

آنهایی که مانده بودند احترام درجات نظامی را میان خود رعایت نمیکردند، و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی میریختند.

دلیل این رویداد، سالها مورد مطالعه قرار گرفت
و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شرح ارائه کرد:

در این اردوگاه، فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند را به دست زندانیان میرساندند و نامه های مثبت و امیدبخش تحویل نمیشدند.

هر روز از زندانیان میخواستند در مقابل جمع، خاطره یکی از مواردی که به دوستان خودخیانت کرده اند، یا میتوانستند خدمتی بکنند و نکردند را تعریف کنند.

هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را میکرد، سیگار جایزه میگرفت. اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود هیچ نوع تنبیهی نمیشد. در این شرایط همه به جاسوسی برای دریافت جایزه (که خطری هم برای دوستانشان نداشت) عادت کرده بودند.
 
تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم، سربازان را به نقطه مرگ رسانده است، چرا که:


با دریافت خبرهای منتخب (فقط منفی) امید از بین میرفت.

با جاسوسی، عزت نفس زندانیان تخریب میشد و خود را انسانی پست می یافتند.

با تعریف خیانتها، اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین میرفت.

و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی، و مرگ های خاموش کافی بود.
.
.
.

این سبک شکنجه، شکنجه خاموش نامیده میشود.
.
.
.


نتیجه :
اگر این روزها فقط خبرهای بد میشنویم، اگر هیچکدام به فکر عزت نفس مان نیستیم و اگرهمگی در فکر زدن پنبه همدیگر هستیم،
  سندرم «شکنجه خاموش» مبتلا شده ایم.


این روزها همه خبرهای بد را فقط به گوشمان میرسانند و ما هم استقبال میکنیم ...
دلار گران شده ...
طلا گران شده ...
کار نیست ...
مدرسه ای آتش گرفت ...
دانش آموزان راهیان نور در جاده کشته شدند...
زورگیری در ملاءعام

این روزها هیچ کس به فکر عزت نفس ما نیست!

شما چطور فکر میکنید؟ ...
ما ایرانیها دزدیم! ...
ما ایرانیها هیچی نیستیم! ...
ما ایرانی ها از زیر کار درمیرویم! ...
ما هیچ پیشرفتی نکردیم!...
فقط توهم میزنیم ...

این روزها همه در فکر زیرآب زدن بقیه هستند، شما چطور؟

این روزها همه احساس می کنند در زندانی بدون دیوار دوران بی پایان محکومیت خود را می گذرانند، شما چطور؟

بیاییم از خواندن و شنیدن اخبار منفی فاصله بگیریم و تا میتوانیم به خود و اطرافیانمام امید بدهیم، احترام بگذاریم و در هرشرایطی شاد زندگی کنیم. شاید اینگونه راهی برای گریز از زندانی که از طریق رسانه ها برایمان ایجاد کرده اند بیابیم.

 برگرفته از وبلاگ آقای پیاب

 


 
تبریک سال نو
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٩ : توسط : نادررشیدی


 
رسانه و فلسفه تکنولوژی
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢ : توسط : نادررشیدی


والتر بنیامین و فلسفه رسانه

والتر بنیامین، نظریه پرداز آلمانی، از نخستین کسانی بود که کوشید تکنولوژی را به
فرهنگ تعبیر کند. بنیامین در اوایل قرن پیش زندگی می کرد و در آغاز جنگ جهانی دوم
در ۱۹۳۹ درگذشت. بنیامین اندیشمندی بسیار بحث انگیز اما تأثیرگذار بود که در مقام
یکی از نظریه پردازان برجستۀ فرهنگی قرن بیستم شهرتی بسزا به هم زده است (فرانکلین
۲۰۰۳). اندیشه هایش عمدتاً از طریق دوست اش با تئودور آدورنو تأثیری دوگانه بر
مکتب فرانکفورت گذاشت و به دلیل همین دوگانگی غالباً به این تأثیر کم بها داده می
شود. اگرچه آدورنو در همکاری با ماکس هورکهایمر در تحلیل رسانه ها گرایشی متفاوت و
آشکارا بدبینانه تر از بنیامین یافت، میان آن ها پیوستگی های جالبی هست که در
پژوهش های رسانه ها به دلیل غفلت از لحن انتقادی تر آثار بنیامین (۱۹۶۹) عمدتاً نادیده گرفته می شود
(لزلی ۲۰۰۱).

بنیامین در سراسر آثار خویش عمدتاً دل مشغول مسئلۀ مدرنیته و نحوۀ تأثیر آن بر
جامعۀ انسانی بود. او سختن تحت تأثیر مارکس بود اما بر خلاف مارکس تلاش نکرد تا با
روش دیالکتیک رویکردی تلفیقی به ماتریالیسم تاریخی در پیش گیرد. بلکه «تصویر کلی»
التقاطی تری را به عنوان شالودۀ تحلیل های فرهنگی اش برگزید.

نوشته های بنیامین آمیزۀ عجیب و یگانه سودازدگی و خوشبینی است. در «اثر هنری در
عصر بازتولیدپذیری مکانیکی» می گوید که در عصر بازتولید پذیری مکانیکی (که او
عکاسی و سینما را نمونه های برجستۀ آن می داند) ماهیت «هنر» دگرگون می شود. پیش از
بازتولید مکانیکی، به ویژه از دورۀ رنسانس، ماهیت هنر بر محور چیزی که او «حس و
حال » می نامدش تکامل می یافت. حس و حال همان چیزی است که به اثر هنری ارزش زیبایی
شناختی می بخشد. از دورۀ رنسانس (و برخلاف شمایل نگاری قرون وسطا) این حس و حال
تأکید فراوان بر «نبوغ» هنرمند را ایجاب می کرد که فقط در حضور اثر هنری می شد با
آن روبه رو گشت... این مهفوم «حضور» تجربه یک اثر هنری را رویدادی بسیار خاص و
تابع زمان و مکان می کرد. نیاز به گفتن نیست که این تجربه جزو امتیازات نخبگان
(اشرافی) بود.
ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
عید سعید فطر مبارک باد
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧ : توسط : نادررشیدی


 
تاریخچۀ نظریه های یادگیری در طراحی آموزشی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸ : توسط : نادررشیدی

) تحول در اهداف رفتاری

در یک دیدگاه رفتاری، اهداف یادگیری، با مثال « مشخص، کمی پذیر، نهایی» بیان می شود: دانش آموز پس از پایان آموزش باید بتواند به 90% سئوال ها پاسخ کامل دهد.

طبقه بندی بلوم در مورد یادگیری:

بلوم در سال 1956 یک طبقه بندی در حوزه های شناختی، نگرشی و روانی-حرکتی ارائه دادند که طبقه بندی شناختی شامل: دانش-درک و فهم-کاربرد-تحلیل-ترکیب-ارزشیابی

طبقه بندی گانیه در مورد یادگیری:

گانیه در سال 1972 طبقه بندی خود را که از پنج مقوله تشکیل شده بود، ارائه داد که شامل: اطلاعات کلامی-مهارتهای ذهنی-راهبردهای شناختی- نگرش-مهارت حرکتی

تسلط آموزی« یادگیری در حد تسلط»

موریسون در دهۀ 1930 برای اولین بار یادگیری در حد تسلط را عنوان کرد.

فرض آن این است که همۀ دانش آموزان می توانند بر مطالب درسی مسلط شوند، بلوم طرح موریسون را بسط داد.

یادگیری در حد تسلط تنها برای سطوح پایین یادگیری موثر است و برای یادگیری در سطوح بالا مناسب نیست.(ساتلر1990)

2) ماشین آموزش و تحول در آموزش برنامه ای

بر مبنای ماشین آموزش اسکینر دربارۀ شرطی شدن کنشگر، ضروری است یادگیرنده، پرسش را کامل کند و یا به آن جواب دهد و سپس بازخورد درست بودن آن پاسخ را دریافت کند. اسکبنر ماشین خود را در سال 1954 عرضه کرد. (ساتلر1990)

3) رویکرد های انفرادی به آموزش

آموزش انفرادی در دهۀ 1960 احیا شد. طرح کلر، آموزش تجویز شدۀ انفرادی، برنامۀ یادگیری بر اساس نیاز ها . آموزش هدایت شدۀ انفرادی ، همگی نمونه هایی از به کارگیری آموزش فرد نگر در آمریکا هستند. (ساتلر1990)


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
چاپ مقاله
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٤ : توسط : نادررشیدی

مقاله اینجانب با عنوان بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و آگاهی از حقوق شهروندی در ششمین همایش ملی آموزش دانشگاه شهید رجایی پذیرفته شد.

 

                                                             عکس


 
تبریک
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱ : توسط : نادررشیدی

پذیرش تعدادی زیادی از مقالات دانشجویان گروه تکنولوژی 90دانشگاه کرمانشاه  در ششمین همایش ملی آموزش ،را به همه ی هم کلاس های عزیزم تبریک می گویم و آرزوی موفقیت بیش تری برای آن ها دارم .


 
یادی از فریدون مشیری
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢ : توسط : نادررشیدی

تنها
غمگین
نشسته با ماه
در خلوت ساکت شبانگاه
اشکی به رخم دوید ناگاه
روی تو شکفت در سرشکم
دیدم که هنوز عاشقم آه …

* * * * * *
یک لحظه نشد خیالم آزاد از تو
یک روز نگشت خاطرم شاد از تو
دانی که ز عشق تو چه شد حاصل من
یک جان و هزار گونه فریاد از تو
* * * * * *
در پی آن نگاه های بلند ،
حسرتی ماند و
آه های بلند!
* * * * * *
از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد
غمهای زمانه را فراموشم کرد
یک سیـــنه سخن به درگهت آوردم
چشمان سخنگوی تو خاموشم کرد
* * * * * *
عشق تو به تار و پود جانم بسته است
بی روی تو درهای جهانم بسته است
از دست تو خواهم که برآرم فریاد
در پیش نگاه تو زبانم بسته است
* * * * * *
گفتم دل را به پند درمان کنمش
جان را به کمند سر به فرمان کنمش
این شعله چگونه از دلم سر نکشد
وین شوق چگونه از تو پنهان کنمش
* * * * * *
ای چشم ز گریه سرخ خواب از تو گریخت
ای جان به لب آمده از تو گریخت
با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت
با شب بنشین که آفتاب از تو گریخت
* * * * * *
کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم
* * * * * *
هزار بوسه به سوی خدا فرستادم
از آنکه دیدن تو قسمت خدایی بود
شب از کرانه دنیای من جدا شده بود
که هر چه بود تو بودی و روشنایی بود
* * * * * *


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
تبریک سال نو
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱ : توسط : نادررشیدی

روزگارتان به زیبایی بهار

لحظه لحظه زندگیتان شاد

سال نو بر همه تکنو لوژیست ها مبارک باد .


 
فصلنامه های مرتبط با تکنولوژی آموزشی
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱۱ : توسط : نادررشیدی

دوستان عزیز می توانند فهرست فصلنامه های مرتبط با رشته

تکنولوژی آموزشی 

را در لینک زیر دانلود نمایند.

 

 

                                              دانلود


 
تأثیر ویژگی های شخصیتی معلم بر تدریس
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ : توسط : نادررشیدی

تأثیر ویژگی های شخصیتی و علمی معلم بر تدریس

قسمت اول

اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف‌های آموزشی، معلم است. اوست که می‌تواند حتی نقص کتاب‌های درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند. در فرایند تدریس، تنها تجارب و دیدگاه‌های علمی معلم نیست که مؤثر واقع می‌شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تأثیر می‌گذارد.

 

دیدگاه معلم و فلسفه‌ای که به آن اعتقاد دارد، در چگونگی کار او تأثیر شدیدی می‌گذارد، به طوری که او را از حالت شخصیتی که فقط در تدریس مهارت دارد خارج می‌کند و به صورت انسان اندیشمندی در می‌آورد که مسئولیت تربیت انسان‌ها را بر عهده دارد. بر شمردن ویژگی‌های معلم کار چندان آسانی نیست. زیرا جوامع مختلف با فلسفه‌ها و نگرش‌های مختلف، انتظارات متفاوتی از معلم دارند. ولی می‌توان کم و بیش به مشترکاتی که معلمان در همه جا لازم است داشته باشند، اشاره کرد.


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
ماندگارترین جملات نلسون ماندلا
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۸ : توسط : نادررشیدی

 

هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش. نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم . نلسون ماندلا

 


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٩ : توسط : نادررشیدی

به اطلاع علاقمندان به شرکت در همایش می رساند که دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران با محوریت تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش در تاریخ 14و15 اسفند ماه 1392 در محل دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. مهلت ارسال چکیده تفصیلی آثار و مقالات 20 دی ماه 1392 و فقط از طریق پایگاه اینترنتی همایش می باشد.

وبگاه : www.Birjand.ac.ir/conferences


تلفن و فاکس:2227411 -0561


 
همایش بین المللی فناوری اطلاعات ،کارآفرینی و سرمایه گزاری
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥ : توسط : نادررشیدی

همایش بین المللی فناوری اطلاعات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری - بهمن 92
  سطح برگزاری بین المللی
محورهای همایش-------------
فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتقال تکنولوژی ، چالشها و فرصتها
شهر الکترونیک ، مدیریت و خدمات یکپارچه شهری (زیر ساختها ، ابزارها )
کار آفرینی و افزایش تولید ناخالص ملی با رویکرد ICT
شهرکهای صنعتی فناوری اطلاعات و ارتباطات الزامات و فرصتهای پیش رو
صادرات نرم افزار و رسانه های دیجیتال راهکارها و چالشها
سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
محورهای همایش   
برگزار کنندگان: سازمان نظام صنفی رایانه ای قم
استانداری قم
اداره کل فناوری اطلاعات استان قم
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 دی 1392
تاریخ برگزاری همایش: 2 بهمن 1392
سایت همایش: www.ictinvestment.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 02537202727
آدرس دبیرخانه: قم خ کلهری کوی 23 مجتمع فرهنگی کلهری
محل برگزاری: قم
ایمیل: saeid_mashhadi@yahoo.com


 
← صفحه بعد