روش تحقیق در تکنولوژی آموزشی
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧ : توسط : نادررشیدی

یکی از دروس بسیار مهم و اساسی در هر رشته درس روش تحقیق است. در تکنولوژی آموزشی نیز به تبع این موضوع، روش تحقیق از اهمیت بسزائی برخوردار است. آیا تاکنون به موضوع فکر کرده اید که چه موضوعوعاتی در این درس تدریس می شود؟ اخیراً در یک مطالعه در دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا محققین این موضع را مورد بررسی قرار داده اند. آنها 12 دانشگاه بزرگ آمریکائی را که در آنها رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع دکتری ارائه می شود بعنوان نمونه انتخاب کردند و با پخش پرسشنامه های از اساتید و دانشجویان دکتری این دانشگاهها خواستند که در مورد محتوی در روش تحقیق در تکنولوژی آموزشی اعلام نظر کنند. نتایج بدس آمده از بررسی بطور خلاصه در ادامه مطلب آورده شده است

به نظر اساتید و دانشجویان دکتری مهمترین روش های تحقیق در تکنولوژی آموزشی به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر است (به منظور رساندن کامل مطلب، مفاهیم نسخه لاتین آنها آورده اشده است)

 


 

1- Evaluation

2- Qualitative

3- Survey research

4- Experimental

5- Design/Development

6- Quasi -experimental

7- Case study

8- Mixed-methods research

9- Descriptive research

10- Action research

11- Ethnography

12- Meta-analysis

13- Narrative research

14- Historical research

15- Philosophical inquiry

 

این پژوهش موضوع دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد و آن فرایندهای تحقیق Research Processes است. به عقیده اساتید و دانشجویان دکتری مهمترین فرایندهای تحقیقی در تکنولوژی آموزشی به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر است.

 

 

 

 

 

 

 

1- Specifying research questions

2- Conducting a literature review

3- Selecting a research topic

4- Identifying research variables

5- Constructing research hypothesis

6- Analyzing & interpreting research data

7- Writing research reports

8- Selecting a research design

9- Sampling participants

10- Developing data collection instruments