منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠ : توسط : نادررشیدی

برنامه ریزی اموزشی و درسی:

1. مبانی برنامه ریزی آموزشی: بهرام محسن پور 2- اصول برنامه ریزی درسی: دکتر کورش فتحی واجارگاه 3. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.*4- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *5- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.6- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. 7- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*8- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه

*مدیریت اموزشی:

1- اصول مدیریت اموزشی تالیف دکتر علی علاقه بند 2- مدیریت عمومی : دکتر علاقه بند 3- مدیریت رفتار سازمانی "دکتر علاقه بند 4-فرایند خودگردانی در مدارس :دکتر علاقه بند(منبع جدید) 5- کلیات مدیریت اموزشی :دکتر عباس زاده6 -مدیریت آموزشگاهی محمد رضا بهرنگی7 - مدیریت آموزشی علی شیرازی

*نظارت و راهنمائی اموزشی:

1- نظارت و راهنمائی اموزشی: دکتر بهرنگی 2- نظارت و راهنمائی اموزشی: دکتر نیکنامی 3- نظارت و راهنمائی اموزشی:دکتر میرکمالی

*روشها و فنون تدریس:

1- روشها و فنون تدریس: دکتر امان الله صفوی 2- مهارتهای پرورشی:دکتر شعبانی(2جلد) 3- الگوهای تدریس: دکتر بهرنگی

روان شناسی تربیتی:    1-روانشناسی پرورشی علی اکبر سیف 2-روانشناسی تربیتی: دکتر پروین کدیور ( فقط نظریات: پیا‍‍ژه، اریکسون و کلبرگ)

*سنجش و اندازه گیری: 1- سنجش و اندازه گیری: دکتر علی اکبر سیف

*تکنولوژی اموزشی:

1-تکنولوژی اموزشی : دکتر احدیان 2- تکنولوژی اموزشی(مبانی نظری) : دکتر هاشم فردانش 3- تکنولوژی اموزشی : دکتر خدیجه علی ابادی 4- مقدمات تکنولوژی آموزشی: حمصی و شهین دخت عالی 5- مقدمات تکنولوژی اموزشی: دکتر محمد احدیان و عمران رمضان زاده

*فلسفه اموزش و پرورش:

1- فلسفه آموزش و پرورش: دکتر نقیب زاده 2- فلسفه اموزش و پرورش: دکتر علی اکبر شعاری نژاد (فقط قسمت مکاتب)3-اصول و فلسفه اموزش و پرورش: دکتر شریعتمداری 4- اصول تعلیم و تربیت :دکتر شریعتمداری 5- اصول تعلیم و تربیت :دکتر غلامحسین شکوهی

*امار و روش تحقیق:

1- روش تحقیق : دکتر علی دلاور 2- روش تحقیق در علوم رفتاری: دکتر عباس بازرگان /سرمد /حجازی3- روش علمی در علوم رفتاری: دکتر هومن 4- روش تحقیق در علوم انسانی : دکتر نادری و سیف نراقی

 

ضرایب دروس علوم تربیتی یک