تفکر انتقادی
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۸ : توسط : نادررشیدی

متفکرتفکرانتقادی از موضوعات اساسی تعلیم و تربیت معاصر است . تلاش های منظم برای شناسایی ،پرورش و بهبود تفکر انتقادی از دهه  1970آغاز و در دهه 1990 رو به کاهش گذاشت ،اما تحقیقات در این حوزه ،در سال های ابتدایی قرن بیست و یک ،حیات دو باره ای یافت و تحقیقات متعدد ی در مورد تفکر انتقادی و شیو ه های آموزشی آن صورت گرفت .لزوم تربیت دانش آموزانی متفکر و منتقد ، در دنیایی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است ،لازم و ضروری به نظر می رسد .تفکر انتقادی ،یکی از فرایند های عالی ذهن و نوعی مهارت مهم زندگی و یادگیری است .


مفهوم تفکر انتقادی

تفکر انتقادی با عقلانیت هم ارزش است و به منظور درک کامل تفکر انتقادی ،فرد به درک خود عقلانیت نیاز دارد .بنابراین ،انتقادی بودن به معنای باور و عمل بر اساس دلایل منطقی است و متفکر نقاد کسی است که به تطبیق قضاوت و عمل با قاعده ی کلی تمایل دارد . در واقع ،فرد دارای تفکر انتقادی ،و اجد احساس غنی از تمایلات ،عادات ذهنی ،ارزش ها ، ویژگی های شخصیتی و عواطفی است که می توان مجموع آن ها را به عنوان تفکر انتقادی برشمرد .(گیرتسن ،2003). در تعریفی دیگر ،تفکر انتقادی تلاشی فعال و نظام دار برای فهم ،ارزیابی و یافتن کاستی ها در بحث هاست . تفکر انتقادی شامل تصمیم گیری در مورد آن چیزی است که باور می کنیم و نیز چگونگی عمل بعد از ارزیابی دقیق از شواهد و منابع اطلاعاتی است .(بیلین و همکاران ،1999)