منابع آزمون دکترا
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٩ : توسط : نادررشیدی

منابع آزمون کتبی دکتری تکنولوژی آموزشی به شرح زیر می باشد.

نظریه های یادگیری

نظریه یادگیری، السون و هرگنان، ترجمه سیف، انتشارات دوران

روانشناسی پرورشی نوین ، تالیف دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

روانشناس تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت

روانشناسی تربیتی دکتر بیابانگرد، انتشارات ویرایش

روشها و فنون تدریس

الگوهای تدریس 2004 ترجمه بهرنگی و یا ترجمه مهر محمدی

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی(جلد 1و 2)

روش تدریس پیشرفته، هاشم فردانش


تکنولوژی آموزشی 

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی .دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان، نشر بشری

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور

مباحث نوین در فناوری آموزشی ، سید عباس رضوی، انتشارات دانشگاه چمران

طراحی آموزشی اثربخش،گری آر موریسون، استیون ام روس و جرالد کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست

راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پولاک و رایگلوث، ترجمه دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یک، گریسون واندرسون،( ترجمه عطاران و ترجمه زارعی و صفایی موحد)

تولید فیلم های آموزشی ، سید عباس رضوی، سمت

جزوه های درسی تولید برنامه های تلویزیونی و رادیو تلویزیون آموزشی

جزوه های اصول عکاسی و تولید فیلم

آمار و روش تحقیق

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر بیابانگرد، انتشارات دوران

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر حیدرعلی هومن

روش تحقیق در علوم رفتاری، بازرگان، زهره سرمد ،حجازی، نشر آگاه

مقدمه ای بر روش آمیخته و کیفی، بازرگان، نشر دیدار

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

روش های آماری روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور، انتشارات پیام نور

زبان:

منبع مشخصی ندارد ولی کتاب های زیر توصیه می گردد

Essential words for the toefl

504

نمونه سوال های آزمون های زبان دانشگاه های تربیت مدرس و تهران

تست های سالهاهای گذشته زبان

استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری مولفان: هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، ناشر: کتابخانه فرهنگ

نمونه سوال های موجود در بازار

توصیه ها:

بررسی آزمون های سال های اخیر ارشد تکنولوژی آموزشی( دانشگاه های سراسری، دانشگاه آزاد)-پردازش و...

بررسی آزمون های دکتری سال های اخیر

به نقل از وبلاگ آقای یوسف مهدوی نصب دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران