چاپ مقاله

مقاله اینجانب با عنوان بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و آگاهی از حقوق شهروندی در ششمین همایش ملی آموزش دانشگاه شهید رجایی پذیرفته شد.

 

                                                             عکس

/ 1 نظر / 126 بازدید
براری

موفق باشی انشالله مقالات و پژو هش های بعدی هم در ره باشد