ماندگارترین جملات نلسون ماندلا

•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید .نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن  .نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی .نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را ...نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است،آشکار سازیم و این امر،همه ی انساتها را در بر میگیرد.نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم ،ببخشیم اما فراموش نکنیم! نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است .نلسون ماندلا

 
•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•


برای آنکه مانع احساس عدم امنیت دیگران در اطرافمان باشیم ، خود را از انظار دور می سازیم . اما این کار ما را به جایی نمی رساند . ما متولد شده ایم که شکوه و عظمت خداوند را به نمایش در آوریم . چیزی که در درون ماست . نه در درون برخی از ما ، بلکه در درون تک تک ما . و زمانی که به این نور درونمان اجازه تابیدن می دهیم ، ناآگاهانه به دیگران نیز اجازه چنین کاری را می دهیم . نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

بقای دوستی ها به تفاهم متقابل وابسته است .نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

 آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود ،آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد.نلسون ماندلا


•.•.•.•.•.•سخنان نلسون ماندلا•.•.•.•.•.•
 

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟
خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،
با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید .نلسون ماندلا

/ 5 نظر / 18 بازدید
براری

سلام تمه که م به دل نیه عه زیز ابی عه وه زی بکه ی؟

براری

سلام تمه که م به دل نیه عه زیز ابی عه وه زی بکه ی؟

یگانه

سلام منو یادتون میاد یه روزی همکلاس بودیم آقای رشیدی[نیشخند]